page view image

JORDDØGN SAMTALE: Den nye årstida - bokprat

EVENEMENTGEGEVENS
event image

Forfattar Eivind Evjemo er ein av Noregs mest anerkjente yngre forfattarar. I haust kjem han ut med “Den nye årstiden”, ein roman om jorda, mjølkekyr, berøring og det heilage. Høyr forfattaren snakka om boka saman med sauebonde og småbrukar Torvald Hadland.  

Med: Eivind Evjemo og Torvald Hadland (ordstyrar) 

Billettpris: 110

Samarbeid: Cappelen Damm, Norsk Forfattersentrum