Samtale: I aust og vest. Om sentrum og periferi.

Arrangementsinformasjon

Tekstallianse presenterer:

Kven er vestlendingen i nasjonale auge? Og korleis blir Vestlandet representert i nasjonale media?

Har den vestnorske kulturen nasjonal gjennomslagskraft? Er me meir enn olje og industri, dialektrøkting, verneverdig kultur og nasjonalparkar?

Tre bladfykar som alle har kome ”heim” etter å ha verka utanfor regionen, gir si analyse av situasjonen og av korleis det er å skriva frå vestlandsregionen.

Med Jan Zahl (Stavanger Aftenblad), Jens Kihl (Bergens Tidende) , Bothild Åslaugsdotter Nordsletten (Bondevennen). Ordstyrar: Hilde Sandvik (frå P2-programmet «Norsken, svensken og dansken”, og redaktør av nettsida broen.xyz)

Tid: 13-13:45
Kor: Mellombels
Billettpris:100

jorddogn