page view image

JORDDØGN FÅR-EDRAG: Ein hyllest til sauen

Arrangementsinformasjon
event image

Lars Flatø Nessa er sauebonde og kulturformidlar frå Ryfylke. På garden på Bratthetland driv han og kona Tonje «Hialam» kor dei sel heile lammeslakt og pinnekjøt, og produserer skinn frå villsau. Via Hialam kjem han òg med bokanbefalingar om sau og bondeliv i litteraturen. Her får me eit sprakande innlegg om sauen, frå ein av dei som kjenner bondelivet og sauen aller best.

Ansvarsfraskrivelse

Ubrukte billettar blir ikkje refundert.